Комфорт Системс ООД

    Комфорт Системс ООД е създадена през 2007г. като ООД в град Бургас, като компания, занимаваща се с монтаж, ремонт и поддръжка на слаботокови и силнотокови инсталации, строително-ремонтни дейности, транспортна дейност, търговско представителство и консултантска дейност, търговия с ел.материали и алармени системи. Фирмата е регистрирана през 2008г. в Камарата на строителите.
     В непрекъснато променящата се конкурентна пазарна среда, чрез своя професионализъм фирмата успява да спечели доверието на клиентите и да установи успешни контакти.
     Услугите, които предоставя Комфорт Системс ООД са на територията на цялата страна с доставка на материалите и гаранция за тяхното кач-во.
     Чрез стриктното спазване на всички наредби по действащата нормативна уредба, висококвалифициран и мотивиран екип, фирмата налага за много кратко време по категоричен начин своя авторитет и е предпочитана от значими инвеститори.
     Комфорт Системс ООД разполага с висококвалифицирани ел.специалисти, разполага с целия необходим инструментариум за ел.монтажи както и цялата гама преносими ръчни ел.инструменти.
     Всички редовни клиенти използват преференциални цени и % отстъпки в зависимост от обема на извършената дейност и количествата вложени материали. Услугите, които предлага фирмата са:
             - Изграждане и ремонт на ел.инсталации
             - Направа на кабелни трасета
             - Полагане на кабели
             - Монтаж и ремонт на ел.табла
             - Монтаж / смяна на ключове и контакти
             - Монтаж на осветителни тела
             - Изграждане и ремонт на домофонни и звънчеви уредби
             - Видеонаблюдение
             - Контрол на достъп
             - Монтаж на противопожарна техника
             - Монтаж на сигнално-охранителна техника
             - За всички извършени дейности фирмата предлага гаранция и съответните протоколи по изискване на БСА.
     Комфорт Системс ООД работи по предварително изготвен и съгласуван с другите изпълнители, проектанти и инвеститор график, включително и по отношение на работно време. Фирмата работи по различни стандарти, съгласно изискванията на клиента, по идеи и желания на клиента (стига да не противоречат на духа и изискванията на валидните и зададени стандарти и на закона).